Keyboard

Hudobné možnosti keyboardu sú takmer neobmedzené. Programy „Play for Keeps“ a „Fun Key“ ponúkajú rozsiahly repertoár skladieb a množstvo príležitostí, ako tieto skladby s využitím technických a zvukových možností keyboardu hudobne vyjadriť.

Dôraz sa v tomto programe kladie na: