Elektronická prihláška

DO 5 ROKOV VEKU – HUDOBNÁ ŠKOLA YAMAHA
E – PRIHLÁŠKA (5 ROČNÝ A MLADŠÍ)

OD 6 ROKOV VEKU – SÚKROMNÁ ZUŠ
E – PRIHLÁŠKA (6 ROČNÝ A STARŠÍ)