Kde a čo vyučujeme

Žilina – Dom odborov

hudobný odbor

Robík, Prvé krôčiky k hudbe, Rytmické krôčiky, keyboard, gitara (ak. el. bas), pop spev, zobcová flauta, bicie, akordeón, klarinet, husle, klavír

tanečný odbor

hip-hop, street dance, tanečné divadlo, balet, ľudové tance, spoločenské tance

Bytča – Námestie SR 20

hudobný odbor

keyboard, pop spev, akordeón, klarinet

Bytča – ZŠ ul. Mieru

hudobný odbor

keyboard, zobcová flauta

Bytča – Námestie SR 10

hudobný odbor

gitara (ak. a el.), husle, pop spev

tanečný odbor

hip-hop, street dance, tanečné divadlo, balet, ľudové tance, spoločenské tance

Rajecké Teplice – Mestský úrad

hudobný odbor

keyboard, gitara, pop spev, akordeón

Dlhé pole – ZŠ s MŠ (stará škola)

hudobný odbor

keyboard, gitara, akordeón – heligónka, klavír, zobcová flauta, pop spev, zborový spev

Veľké Rovné – ZŠ s MŠ SUT

hudobný odbor

keyboard, pop spev, akordeón – heligónka, zobcová flauta

Petrovice – ZŠ s MŠ

hudobný odbor

keyboard, akordeón – heligónka, klarinet, zobcová flauta, pop spev

Štiavnik – ZŠ s MŠ

hudobný odbor

keyboard, akordeón - heligónka, klarinet, zobcová flauta, pop spev