OZNAM

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sú od 16.3.2020 všetky školy a školské zariadenia z dôvodu pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 zatvorené. Na našej škole však vyučovanie prebieha a to prostredníctvom „Elektronickej komunikácie“.

UPOZORNENIE

Žiaci, ktorí sa nezapojili do vyučovania prostredníctvom „Elektronickej komunikácie“ budú mať na našej škole prerušené štúdium, to znamená že ak budú chcieť pokračovať v budúcom školskom roku, budú ročník opakovať.

info na 0902/393086

riaditeľka školy Elena Halačová, DiS. art.

DARUJTE NÁM VAŠE 2% Z DANE

prihláška do školy elektronická

Hudobné školy YAMAHA pôsobia po celom svete a patria so svojimi 700.000 žiakmi a 20.000 učiteľmi k najväčším organizáciám svojho druhu. Vznikli v Japonsku v roku 1954, od roku 1967 fungujú v Nemecku a od roku 1994 pôsobia v Českej a Slovenskej republike. Zásada Hudobnej školy YAMAHA znie: „Nie sú nehudobní ľudia. Sú len nerozvinuté talenty!“

Dnešná ponuka Hudobnej školy YAMAHA predstavuje široké spektrum vyučovacích programov pre deti už od 4 mesiacov, mládež, dospelých i seniorov. Obsiahle vyučovacie koncepty a metódy, zodpovedajúce veku detí, umožňujú, aby práve otvorené „vývojové časové okná“ boli optimálne využité.

Mladiství aj dospelí môžu prostredníctvom rozmanitých nástrojov uskutočniť svoje priania z akýchkoľvek hudobných žánrov od baroka po rock.

Už po desaťročia je našim heslom „Učenie je radosť“.

Naše programy