Kde a čo vyučujeme

Mesto Adresa Odbory Nástroje

Žilina

Dom odborov
hudobný Robík, Prvé krôčiky k hudbe, Rytmické krôčiky,, keyboard Fkk, keyboard FK, gitara, pop spev, zobcová flauta, elektrická gitara, basová gitara, bicie, akordeón

Bytča

Námestie SR 20 hudobný keyboard Fkk, keyboard FK, gitara, pop spev, akordeón
ZŠ ul. Mieru hudobný keyboard Fkk, keyboard FK, zobcová flauta
Námestie SR 10 tanečný mažoretky, showdance, spoločenský tanec

Rajecké Teplice

Mestský úrad hudobný keyboard Fkk, keyboard FK, gitara, pop spev, akordeón,

Dlhé Pole

ZŠ s MŠ hudobný keyboard Fkk, keyboard FK, akordeón, zobcová flauta

Veľké Rovné

ZŠ s MŠ SUT hudobný keyboard Fkk, keyboard FK, pop spev, zobcová flauta
tanečný