Súkromná základná umelecká škola
Halač - Predmestská 17, Žilina
 
vis_fruehkindlich.jpg

Srdečne Vás vítame

Hudobné školy YAMAHA pôsobia po celom svete a patria so svojimi 700.000 žiakmi a 20.000 učiteľmi k najväčším organizáciám svojho druhu. Vznikli v Japonsku v roku 1954, od roku 1967 fungujú v Nemecku a od roku 1994 pôsobia v Českej a Slovenskej republike. Zásada Hudobnej školy YAMAHA znie: „Nie sú nehudobní ľudia. Sú len nerozvinuté talenty!“

Dnešná ponuka Hudobnej školy YAMAHA predstavuje široké spektrum vyučovacích programov pre deti už od 4 mesiacov, mládež, dospelých i seniorov. Obsiahle vyučovacie koncepty a metódy, zodpovedajúce veku detí, umožňujú, aby práve otvorené „vývojové časové okná“ boli optimálne využité.

Mladiství aj dospelí môžu prostredníctvom rozmanitých nástrojov uskutočniť svoje priania z akýchkoľvek hudobných žánrov od baroka po rock.

Už po desaťročia je našim heslom „Učenie je radosť“.

 

Vedenie Súkromnej základnej umeleckej školy, Hudobnej školy YAMAHA, Predmestská 17, Žilina

pozýva na

 "KONKURZ"

do detského speváckeho zboru

dňa 8. júna 2017, 16:00 – 18:00

Dom odborov Žilina

zbormajster: Monika Bažíková

podmienky : vek 9 - 17 rokov, jedna ľubovoľná pieseň

podrobnosti na FACEBOOKU

info: 0904/917058